ഖത്തർ നഗരത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ വിവിധ പ്രകടനങ്ങളിൽ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ യും

ഖത്തർ നഗരത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ വിവിധ പ്രകടനങ്ങളിൽ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എം

എൽ എ യും. ഫിഫ വേള്‍ഡ്കപ്പ് കാണാന്‍ എംഎല്‍എ ഖത്തറിലെത്തി.

Related