അപേക്ഷകനെ 10 തവണ നടത്തണമെന്ന മനോഭാവത്തില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാറണമെന്ന് എംഎല്‍എ ഷംസുദ്ദീന്‍.

അപേക്ഷകനെ 10 തവണ നടത്തണമെന്ന മനോഭാവത്തില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാറണമെന്ന് എംഎല്‍എ ഷംസുദ്ദീന്‍.

മണ്ണാര്‍ക്കാട് താലൂക്ക് തല പരാതി പരിഹാര അദാലത്തില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

Related